Türkiye Yüzyılında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için çeşitli politikalar ve programlar yürütmektedir.

Bu politikalar ve programlar, hükümet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve bireyler arasında işbirliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Türkiye Yüzyılında ülke olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını gerçekleştirmek için yaptığı bazı önemli çalışmalarımız şunlardır:

2019 yılında, Türkiye 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi’ni kabul etti. Bu strateji, SKA’ları Türkiye’ye uyarlamak ve 2030 yılına kadar bu amaçlara ulaşmak için bir yol haritası sunmaktadır.

2020 yılında Türkiye, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İzleme ve Değerlendirme Raporu’nu yayınladı. Bu rapor, Türkiye’nin SKA’lar konusundaki ilerlemesini takip etmek ve değerlendirmek için bir temel oluşturmaktadır. Türkiye, SKA’ları desteklemek için çeşitli politikalar ve programlar yürütmektedir. Bu politikalar ve programlar arasında, yoksulluğu azaltma, eşitliği artırma, iklim değişikliğini ele alma ve çevreyi korumak için tasarlanan programlar yer almaktadır.

Sıfır Atık Projesi


SKA’lar doğrultusunda 2017 yılında T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi”; döngüselliğe dayalı bir kaynak ve atık yönetimi yaklaşımıdır.

Sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik eder ve kaynakların verimli kullanılmasını destekler. Sıfır atık, israftan kaçınmayı ve atığın önlenmesini, azaltılmasını, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini savunur.

Etkinliğimize Katılın

26 Şubat 2024 tarihinde, Fişekhane İstanbul‘da gerçekleşecek. Sürdürülebilir Fırsatlar Zirvesine sizlerde davetlisiniz.

Scroll to Top